Bilanggo

March 29th, 2012


Best Selling Items at MacMall.com - Updated Daily

Maugong ang mga balibalita sa mga radyo, telebisyon, pahayagan, at social networking. Ito ay nauukol sa “Judgement Day” sa murder trial ni Beatrice Franchine Molina, milyonaryang socialite. Pinatay niya ang kanyang asawa, nang hindi na makapagtimpi sa pananakit sa kanya tuwing ito’y nalalasing sa alak at droga. Ang batikang huwes na si Judge Julius Mendoza ang magpapataw ng parusa.

Kababata ni Julius si Beatrice. Langit at lupa ang pagitan ng kanilang estado sa lipunan. Anak-dalita si Julius; anak-milyunaryo si Beatrice. Maging no’ng mga bata pa lang sila ay matindi na ang pagtingin nitong si Julius kay Beatrice. Kaya’t nang sila’y maging teenager, hindi pinalusot nitong si Julius na sabihin sa kanyang kababata ang kanyang tapat na pag-ibig dito.


Top Destinations flight Deals 120x90

Guwapo’t matalino si Julius. Kaya’t anak-maralita man ito, may pagtingin din sa kanya si Beatrice, na puno rin ng kagandahan at talino. Prangka si Beatrice sa pagtapat ng pag-ibig ni Julius. “Kung singyaman ka rin sanang katulad ko, hindi ako magdadalawang-isip na tanggapin ang iyong pag-ibig…”

Sapat na ang mga salitang ‘yon, para umiwas si Julius kay Beatrice. Pilit niyang kinalimutan ito, sa pamamagitan ng paglayo sa kanilang bayan. Sa Maynila napadpad si Julius, at namasukan bilang factory worker sa pagawaan ng mga carpet. Sinikap niyang makapag-aral ng abugasya sa gabi, hanggang makapagtapos siya dito.


Great Savings on Cruises With Expedia!

Sa Maynila rin nag-kolehiyo si Beatrice. Subalit hindi ito nakapag-tapos, nang siya’y mabuntis ng kababata rin niyang anak-mayaman na si Rodrigo Mateo, anak ng mag-asawang may malawak na hacienda sa kanilang bayan. Umuwi sa kanilang bayan ang buntis na si Beatrice, kasama ang kasintahang si Rodrigo, na parehong niyang hindi nagtapos ng kolehiyo.

Nakunan si Beatrice, dahil sa patuloy na pananakit sa kanya ni Rodrigo. Selos mula kay Beatrice ang simula ng kanilang away tuwing uuwi itong si Rodrigo, na lasing sa alak o droga. Bagama’t totoong babaero si Rodrigo, hindi ito nagpapatalo sa away nilang mag-asawa. Manapa’y lalo pang sinasaktan nitong lalaki si Beatrice.

Umuwi sa kanilang bayan si Julius, pakatapos niyang maging ganap na abugado. Bilang topnotcher sa bar exam, pinag-aagawan siya sa Maynila ng malalaking korporasyon at bantog na law firm. Subalit pinili niyang mag-abugado sa kanilang bayan, hanggang siya’y maging isang Huwes.

Ngayong araw ang paghuhusga ni Judge Julius Mendoza sa socialite na si Beatrice Fanchine Molina. Sa loob ng upisina niya ay nagbabalik-tinig pa ang pakiusap sa kanya ni Beatrice sa pamamagitan ng lihim na usapan nila sa cell phone nang nakaraang gabi.


Top Destinations flight Deals 120x90

“… Kung talagang mahal mo ako, h’wag mo akong papatawan ng parusang kamatayan. NOT GUILTY ang sasabihin mo sa korte…”

Mahal na mahal pa rin niya si Beatrice. Ito ang dahilan kung bakit nagbalik siya sa kanyang bayan bilang abugado nang malaman niyang dito rin uli nanirahan si Beatrice at ang kanyang asawa. Sinikap niyang maging propesyunal at mayaman din, upang muling sabihin kay Beatrice na hindi nawala ang kanyang pag-ibig dito nang siya’y lumayo papuntang Maynila.

“Patay na ang asawa ko, kaya’t malaya ka nang ibigin muli ako…” Ito ang huling salita ni Beatrice, bago niya isara ang kanyang cell phone sa lihim nilang usapan.


It's Finally Spring Sale! Save up to 44% on hotels

“Sir, oras na po!” Sabi ng Stenographer kay Judge Mendoza. Mula sa kanyang kinauupuan, ay mabigat ang kanyang mga paa na linakad ang kanyang chamber. Maingay sa korte. Kontrobersiyal itong kaso ni Beatrice. Kaya’t maging ang mga peryodista at mga TV newscaster galing sa Maynila ay narito, para tunghayan ang paghuhusga ni Judge Mendoza sa babaing tanging minahal niya sa kanyang buhay.

Biglang tumahimik ang lahat nang siya’y naupo sa kanyang bench. Diretso ang tingin ni Judge Mendoza kay Beatrice, na yukong nakatindig, katabi ng kanyang abugado. Hindi nagtagal nagsimula nang basahin ni Judge Mendoza ang kanyang desisyon.

“… Ikaw, Beatrice Franchine Molina-Mateo, ay pinapatawan ko ng pagkabilanggo habambuhay sa salang pagpatay kay Rodrigo Mateo…”


Fly Roundtrip for $199 or Less on CheapOair

Mula sa pagkayuko ay sumigaw si Beatrice, habang siya’y linalagyan ng mga posas sa kamay ng mga Pulis, “Hindi! Hindi! Ba’t nagawa mo ito sa akin, Julius!?”

Napayuko si Judge Mendoza, ang Huwes na hindi kayang isugal ang kanyang prisipyo bilang Huwes, kapalit ng kanyang masidhing pag-ibig kay Beatrice. “Ang bilangguang papasukan mo, Beatrice, ay ngayon mo pa lang simulang mararanasan…” sabi niya sa kanyang sarili.

Sinundan niya ng tingin ang papalayong si Beatrice na kinakaladkad ng mga Pulis palabas ng korte. “… Samantalang ako ay matagal ng BILANGGO NG PAG-IBIG ko sa’yo. Kung ako lang sana ang pinili mo noon pa, siguro’y parehong malaya nating ninanasa ngayon ang tamis na buhay…”

Tags: , , , ,
Posted in Short Story | No Comments »

Comments

Leave a Reply

 Comment Form